En vakker historie

Søndre Tveten, som gården senere har fått navn, ble ryddet i gammelnorsk tid. Gården heter opprinnelig Tveiten og gårdsnavnet kan bety både "grasflekk i skog"
og "mellom berg og knaus". Tveiten ble nedlagt etter Svartedauden og gjenryddet innen 1617. Gården har fra eldre tid vært en av Liers største gårder, men i 1660 ble den delt i to like store bruk, Søndre Tveiten og Nordre Tveiten. Søndre Tveten finner du beliggende under åsen i Sylling omkring 140 moh., helt øverst i Lierdalen der Tyrifjorden bruser inn mot Svangstrand.


Det er odelsjenta og husfruen, Anne Lene, som skal ha all ære for at Madame Tveten ble til. Hun er svært kreativ, og er et ordentlig drivjern. For henne er ingenting umulig, og gården er hennes hjertebarn.