En vakker historie

Søndre Tveten, som gården senere har fått navn, ble ryddet i gammelnorsk tid. Gården heter opprinnelig Tveiten og gårdsnavnet kan bety både "grasflekk i skog"
og "mellom berg og knaus". Tveiten ble nedlagt etter Svartedauden og gjenryddet innen 1617. Gården har fra eldre tid vært en av Liers største gårder, men i 1660 ble den delt i to like store bruk, Søndre Tveiten og Nordre Tveiten. Søndre Tveten finner du beliggende under åsen i Sylling omkring 140 moh., helt øverst i Lierdalen der Tyrifjorden bruser inn mot Svangstrand.

Til gården tilhører en hovedbygning fra 1823, som har blitt restaurert og påbygget i flere etapper. Den eldste delen av bygningen fremstår original der tømmervegger og vinduer som snart er 200 år gamle skaper en intim atmosfære og gir huset sjel.
På gårdstunet finner det et stabbur fra 1870, og et bryggerhus fra...
Tveitabakken, en gammel hoppbakke fra 1933 hører også med til gården, og var den største hoppbakken i området helt frem til Vikersundbakken ble bygget. Den norske skihopperen Emil Kvanli har bakkerekorden på 72 meter. Bakken ble nedlagt og lite brukt etter krigen, og det siste hoppet er registrert i 1954.

"Det var ikke lett å komme til toppen av hoppbakken,
men man hoppet fra grein til grein og ålet seg opp."


Det hører også med ei gammel seter med fjøs, Tveitsetra, som begfinner seg på åsen sørøst for gården. Setra er fra 1600-tallet. Fjøset ble revet i 1926 og senere ble seterbua nedlagt i 1949, men den står den dag i dag. Det ble kjørt mye kull til setera på skaugen for fyring, og det ble laget et verst til dette;

"Han Narve på Hørte han kjørte køl
så den lusete merre blei smal som ei fjøl."
Det er odelsjenta og husfruen, Anne Lene, som skal ha all ære for at Madame Tveten ble til. Hun er svært kreativ, og er et ordentlig drivjern. For henne er ingenting umulig, og gården er hennes hjertebarn.